Lorena de Maio

Terapeuta especialitzada en adultxs i parella

Psicòloga i formadora, especialista en educació sexual i en abordatges terapèutics en Sexualitat. Formada en psicoteràpia psicoanalítica de grup i psicodrama. Formada en polítiques públiques d’igualtat de gènere.

La descoberta vocacional

Vaig néixer, créixer i em vaig formar a l’Uruguai, on el 2005 vaig obtenir la Llicenciatura en Psicologia a la Universitat de la República, a Montevideo.

En aquell temps vaig decidir començar els meus estudis en sexualitat a la Societat Uruguaiana de Sexologia, ja que la nostra formació no incloïa una mirada focalitzada en la sexualitat i sentia que gran part de la identitat de les persones i de la seva qualitat de vida tenia a veure amb això. Vaig vincular els estudis de gènere amb la salut sexual i reproductiva i vaig obtenir el títol d’Educadora Sexual. Això em va dur a treballar en diferents àmbits educatius durant 8 anys amb infants, adolescents, famílies i docents.

Després vaig continuar la meva formació en àmbits clínics especialitzant-me en Abordatges Terapèutics de la Sexualitat a SEXUR i en Psicoteràpia Psicoanalítica de Grup i Psicodrama, formació que vaig fer a la Coordinadora de Psicòlegs d’Uruguai. Aquest aprenentatge va continuar a través de diferents cursos i espais on es posen en diàleg teories psicodinàmiques, la psicoanàlisi i les teories de gènere. Des de fa més de 10 anys treballo unint la teoria i la pràctica de l’atenció psicològica, fonamentalment en consulta privada i a l’Institut Dona i Societat (ONG de referència a l’Uruguai sobre violència de gènere en dones, adolescents i infància).

Quan vaig sentir que la pràctica em plantejava interrogants que des dels abordatges individuals i grupals no es responien completament, vaig entendre que hi havia una dimensió més àmplia que no estava considerant. Vaig descobrir que era necessari treballar no només des de la reparació del dany (quan els drets ja han estat vulnerats), sinó també generar espais de vincle més “vivibles” i on els drets humans realment puguin ser exercits per totes les persones en igualtat de condicions. Vaig decidir llavors formar-me en polítiques públiques d’igualtat amb el Diplomat Superior en Gènere i Polítiques d’Igualtat de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO).

Àmbits de treball

Durant el meu recorregut professional he treballat en el disseny i la implementació de polítiques d’igualtat de gènere a l’Estat Uruguaià, des del Govern Central a l’Oficina de Planejament i Pressupost de la Presidència, i en els nivells de govern ministerial al Ministeri de Desenvolupament Social i INMUJERES i en governs departamentals. Paral·lelament, he treballat a nivell de la societat civil organitzada tot generant propostes politico-participatives en la matèria.

Per aprofundir en aquestes dimensions, vaig viatjar a Barcelona per cursar el Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG a la Universitat de Barcelona.

Actualment continuo fent acompanyaments terapèutics així com formacions i tallers de sexualitat des d’una perspectiva psicodinàmica i de gènere, en col·laboracio amb Damara.

Acompanyament Familiar

Espai adreçat a mares, pares i famílies que us trobeu amb dificultats a l’hora d’acompanyar els vostrxs fillxs.

més informació